Veteranflottiljen skapar nytt servicebolag

Veteranflottiljen har under våren köpt och tagit över Marinpersedlars verksamhet. Marinpersedlars sortiment lagerhålls och sälj nu via Veteranflottiljens Gålö Service AB. Vidare är avsikten är att vi skall samla avtal med ”sponsorer” etc under en hatt så att samtliga fartyg kan få del av de ev förmånerna samt att vi ska agera som centralt stöd till i Vetflj ingående fartyg motsv. Vårt avtal med SAAB Kockums innebär också att vi via vårt servicebolag kan samordna inköp av t.ex. färg och andra förnödenheter.

De ansvariga är :

Ordf. Peder Friis 070 8514995

VD Bo Alerfeldt 070 9800717

Rune Andersson 070 3170895

Björn Lagersten 070 8998988

Mikael la Fleur 070 5483195

 

Till Hemsidan