Verksamhetsberättelse 2014

Veteranflottiljens verksamhetsberättelse 2014.  Fartygens delar kommer senare

Verksamhetsberättelse Veteranflottiljen 2014
Årsmöte 25 mars 2014
Årsmötet 2014avhölls i Kastellet på Kastellholmen i Stockholm. I samband med årsmötet behandlades en proposition från styrelsen gällande en utökning av antalet styrelseledamöter från åtta stycken ordinarie till tio stycken plus två stycken suppleanter. Detta gäller utvecklingen av Gålöbasen och dess museala verksamhet på lokal, regional och central nivå. Mötet godkände styrelsens förslag om utökning av antalet styrelseledamöter i denna första omröstning.
Mötet godkände även förslaget om att inta ekipageveteranernas fartyg ”Nordanö” i Veteranflottiljen. Efter årsmötet vandrade 30 medlemmar till S/S Segelkronan vid östra Brobänken för att inta middag helt enligt den gemytliga traditionen. Under middagen delades Veteranflottiljens hederstecken ut för femte gången. Denna gång förärades Göran Algernon, Ole Holmberg, Gunnar Lundström, Antoon Hertogs, Arne Blom och Kjell Lundin hederstecknet. Vid T38:s årsmöte 2014-03-19 i Karlskrona tilldelades Hans Lineskär samma hederstecken.
EDIP ”En dag i paradiset” 6 september 2014
Likt traditionen i fint höstväder genomfördes årets höjdpunkt. Intresset var som alltid stort att som alltid stort att besöka Gålöbasen. Långt innan grinden öppnades ringlade kön med bilar långt bortom flera vägkrökar. Ett antal veteranbilar och motorcyklar infann sig på Gålö. Vi kunde räkna in drygt 300 besökare under dagen. Till dessa skall läggas fartygens besättningar och övriga funktionärer så det var festligt. Folkligt men inte riktigt fullsatt ute i vårt paradis på Gålöbasen. För första gången hade allmänheten tillträde till Gålö, inbjudan hade gått ut via Haninge kommun. I likhet med de senaste åren togs en entréavgift till området och på biljetten erhölls en åktur med valfritt fartyg. Insläppet vid grinden fungerade bra och bilparkeringen fanns i likhet med 2013 på Gålöbasens båtklubbs uppläggningsplats på Lövholmen och därmed fick besökarna en fin promenad till södra hamnen. Servering av hamburgare, korv med bröd, kaffe och läsk sköttes om av Vegabaren i Handen. Försäljning av souvenirer och profilprodukter ombesörjdes av respektive besättning och det lockade många köpsugna besökare. Vid 09.30 var det dags för den traditionella flagghissningen med (för tredje gången) flaggan som Flottiljen fått av nationaldagskommittén. T46, T56, T121 Spica och R142 Ystad körde turer tillsammans ute på Mysingefjärden. T26 var torr satt på slipplan på grund av stora arbeten på slipvagnen oh fartyget under året. Många av besökarna stannade till vid T26 och fick information om pågående arbeten.
Nostalgiafton 13 november 2014
Den alltid lika uppskattade Nostalgiaftonen upplaga nummer 19 arrangerades även denna gång ombord på S/S Segelkronan. Vi var 25 medlemmar som samlades och trivdes under middag som ackompanjerades av sång och helt sanna historier från den tid då allting var mycket bättre. Före middagen genomfördes ett extra medlemsmöte för att ta beslut om utökning av antalet styrelseledamöter i föreningsstyrelsen. Stadgarna paragraf tio. Stadgeändringen godkändes av det extra medlemsmötet och det gäller efter kvällens beslut. Efter middagen och kaffet fick deltagarna en intressant och trevlig information av Jan Bergman tillhörande R142 Ystads besättning. Föredraget
gällde pansarskepp/kryssare under de bägge världskrigen i både ord och bild. Tack för en mycket detaljerad och intressant föredragning.
Övrigt
Året har inte bara bjudit på spännande och trevliga sjöresor, medlemsarrangemang och medlemsträffar. Flottiljens fartyg har besökt olika hamnar för att sprida kunskap om vår verksamhet och visat upp de fartyg som vaktat Sveriges kuster tiden för andra världskriget och det kalla kriget. Som vanligt har en hel del arbeten utförts på Gålö. Vi har fortsatt med omdisponering/utrensning och flyttning av ett antal gasturbiner, motorer/växlar från det tillfälliga förrådet under (presenning) bar himmel i södra hamnen, till en mer skyddat plats med skärmtaket/f.d. brandboden. Fortverket har monterat luftvärmepump i Akuten, ny belysning i f.d. brandboden/skärmtaket samt ett nytt elskåp i södra hamnen. MTB-slipen i Norra hamnen havererade i augusti/september, svårighet uppstod att slip dra/sjösätta fartygen. Tillfällig reparation utfördes av Fortverket inför upptagning i oktober. Under våren 2015 skall ytterligare arbeten vid slipen utföras. Kajen i norra hamnen/pirarna i den södra hamnen har besiktigas beträffandes dess kondition och bärighet. Detta har också utförts av Fortverket.
Nu väntar ett nytt spännande/intensivt verksamhetsår 2015.

Vet flott årsber 2014