Vårbrev från ordföranden

Nu är det enligt almanackan vår, men hur ser verkligheten ut egentligen? Snö och vintertemperatur in i maj månad.

Men – i Vetflj har det kämpats på med våra fartyg under vintern och den så kallade våren. Säsongen 2017 är snart igång, men några fartyg har tjuvstartat i och med att såväl Jägaren som Spica har varit på Muskö. Jägaren genomförde underhåll och förberedelser för olika besiktningar etc. Spica bytte en av huvudturbinerna förutom övrigt underhåll. Jägaren var åter Gålö i mitten på mars och genomförde strax därefter ett komplicerat mätprov i olika banor för FMV. FMV var en mycket nöjd kund och fick nog lite ”mersmak”, så de kanske återkommer till hösten igen. Spica kom åter Gålö förra veckan. Ombord Ystad har det jobbats mycket med att få en del problem lösta inför den långa långresan senare. Ystad planerar att gå till Tyskland och Kiel i sommar. På våra Mtb har det jobbats hårt under de många arbetshelgerna. T 26 förbereder för blästring av fartyget och kommer ligga kvar på land ett tag till. T 38 behöver ju inte bry sig om vädret där hon ligger i Mtb hallen i Karlskrona utan där jobbas det i en avundsvärd miljö tycker kollegorna på Gålö.

Nu i helgen 13-14/5 var det sjösättning av T 46 och T 56. Sen vidtar provturer och de vanliga ”reparationerna” efter dessa.

I början på juni ska Spica och T 56 agera B-sida under en bataljonsövning i Amf 1 regi. Den genomförs i Söderarmstrakten och pågår i tre dygn. Det är resultatet av de två lyckade övningarna med Amf 1 som Ystad och Spica genomförde i höstas. Vidare planerar Vetflj för att delta med flera fartyg i den stora Försvarsmaktsövningen AURORA i september. Även då kommer vi att agera B-sida som inträngande fiender.

För sommaren planeras ett stort antal körningar med de olika fartygen, men planerna är ännu inte låsta för alla. Det som är bestämt hittills är långresa med Ystad som jag nämnt och en långresa (9-13/8) med T 56 sydvart till Arkösund, Loftahammar, Harstena, Nyköping, Gålö. I Nyköping ser det ut som om flera fartyg ur Vetflj kommer ansluta.

En dag i paradiset (EDIP) genomförs lördagen 9/9. Det finns risk/chans att den följs av ENIP (en natt i paradiset) eftersom det är ett stort jubileumsår i Vetflj. Jag skrev om det i mitt förra brev, men det tål att upprepas. Så här ser det nämligen ut: Sprängaren 100 år, Gålöbasen 75 år, T 26 75 år, Moses 75 år, T 38 65 år, T 46 60 år, T56 60 år, Jägaren 45 år samt Föreningen/Veteranflottiljen 30 år. Förra året blev ju Spica 50 år, Ystad 40 år samt M 20 75 år, men det är redan firat!! Det är upp till varje fartygsjubilar att fira, men Vetflj samordnar vid behov.

Jag återkommer till sommaren med mer info när planeringen är mer detaljerad.

GMY

Göran Algernon

FljC

Vårbrev 2017