Tack för försvarsmaktsövning Aurora

Försvarsmaktsövning AURORA -17

 

Igår em avslutade Veteranflottiljen sitt deltagande i AURORA 17 och förtöjde åter basen Gålö.
Vi har agerat B-sida (fiende) åt Amfibieförbanden sedan lö 23/9 och till o med on 27/9.
Deltagande fartyg har varit T 26, T 56, Spica, Nordanö o StrB 127.
För Vetflj har det varit en mycket givande övning där vi kunnat testa materiel o besättningar samt vår egen ”lagverksamhet” med Lagfartyget Nordanö och StrB 127.
Våra Mtb har stort behov av Lagfartyg för utspisning, vila, bunkring etc. Detta fu
ngerade lysande tack vare Laget/Nordanö som även varit behjälpligt med transporter, kranlyft o rangering av ftg i hamn.
Vi har ju gamla fartyg 75, 60 o drygt 50 år bla.
Kan konstatera att de är ”still going strong”! Visst blev det lite tekniska problem, men dessa löstes som vanligt med uppfinningsrikedom o god vilja.
Besättningarna o jag är mycket tillfreds med att vi kunnat göra en jobbig men bra insats för Försvarsmaktens utveckling.

Stort tack till deltagande fartyg och besättningar för att ni ställde upp och genomförde detta ”maxtest” för flottiljen. Dessutom med idel glada miner, trots problemen som uppstod då och då.

Göran Algernon
FljC Vetflj