Sälstationen på Gålö – film

Här kommer en kortare film avseende de hemliga aktiviteterna på Försöksstationen Palmen i början av 1940-talet. Spännande!

Spela upp – Klicka här!

Hemligt+röd