Ordförandebrev: Våren är här!

Äntligen närmar sig sommaren och sjögående verksamhet kan komma igång.

Jag tänkte orientera lite om vad som förevarit sedan i höstas.

Under vintern o våren har det jobbats och slitits med våra fartyg på olika sätt. I flera fall mycket stora arbeten. Jag kan nämna några som tex T 46 som totalrenoverar en BB huvudmotor och dessutom ska byta ett trycklager. Ystad som varit torrsatt c:a en månad för stora jobb i Risdal på Muskö. Sprängaren som genomför pannrenovering i Sthlm. T 56 som haft stort jobb med att avlägsna ett trycklager som måste bytas. T 26 stora skrovjobb som ska avslutas med blästring. Bara några exempel på allt arbete som pågår på de olika fartygen.

Styrelsen har under tiden arbetat med frågor kopplade till verksamheten. Vi försöker få till ett formellt avtal med SMM (Statens Maritima Museer) som kan vara ett stöd för oss. Vi förhandlar med en stor industrikoncern om ev sponsring av verksamheten. Vi för dialog ständigt med vår hyresvärd FortV om stora och små frågor rörande Gålö. Slipen är ett kvarstående bekymmer, men för närvarande tar vi fram underlag till FortV avseende mått och belastningar för kommande renovering. Vi deltar i Gålöråd där gemensamma frågor diskuteras med FM, FortV, Haninge kommun, SMM, GBBK och Veteranflottiljen. Vi har även fått ett positivt resultat av skatteverket avseende drivmedelsfrågorna. Vårt nya arrendeavtal är klart och styrelsen har fattat beslut om hur tillkomna byggnader och mark ska utnyttjas. ”Veteranflottiljsuniformen” och dess ingående delar är beslutade och levereras succesivt. Den är som tidigare nämnts mycket lik Flottans SSD och även i vår finns i ”lätt” version. Styrelsen arbetar även med att ta fram en ny bättre och enklare hemsida. Den nuvarande får vi stå ut med till 2016 års utgång. Vi kommer också att föreslå en formell förkortning av föreningens namn till enbart ”Veteranflottiljen”. Nuvarande namn ”Veteranflottiljen – föreningen Mtb-veteraner” känns tungt och lite otidsenligt. Ett första beslut på extra möte i nov och ett slutligt på årsmötet i mars 2017. Vidare kan jag avslöja att flottiljen kan komma att utökas avseende fartyg. Närmast aktuell är troligen Jägaren som var provfartyg inför kommande Patrullbåtsserie på 70-talet. Hon utrangerades som Vedettbåt (V 150) från FM sista mars i år och har övertagits av SMM för att chartras ut till en förening med kopplingar till oss. Vidare finns i Göteborg ett gäng med ambitioner att få Patrullbåten Hugin i visningsbart och ev driftbart skick. SMM äger Hugin som är den första Patrullbåten i serien (P 151). Det vore väl fint med inledningsvis en Veteranflottiljsdepå i Göteborg!

Sjösäsongen 2016 har delvis redan startat. Gålöbasen fick för ett par veckor sedan besök av Kungl. Flottan i skepnad av Korvetten Sundsvall. Det var 41. Kvdiv som hade besättningsdag på Gålö och divisionens personal (från tre Korvetter) ”lastades” ombord på Svl för transport från Berga. I helgen som gick genomförde Spica och Ystad en uppvisningskörning i rote. Likaså sjösattes T 38 i helgen. För övriga Mtb är sjösättningstid mer osäker. T 56 prel mitten juni. T 26 efter blästring, svetsning, målning mm. T 46 efter att renoveringen av BB HM är klar, trycklager bytt och motorn ilyft.

Planerna framöver är spännande! Spica går in till Vasamuseet den 4 juni. Div provturer efter sjösättning och ett större ”Örlogsbesök” i Västerås med Spica, Ystad och T 56 andra helgen i juli. Första veckan i aug planeras för en ”långresa” i norra skärgården med T 26, T 56 och T 46. Öregrund som nordligast och följning av roslagsloppet som går samma tid. M 20 kommer göra en fantastisk långresa längs ost-, syd- och västkusten upp till Norge. Sedan Göta kanal hem igen. 19-21 aug genomförs Stockholms Örlogsdagar vid Vasamuseet på Djurgården. Då försöker vi representera och närvara med 9-10 fartyg. Sedan har vi ju EDIP (En Dag I Paradiset) på Gålö 10 september. Då kör vi med så många fartyg som möjligt, så länge som möjligt. Mer info om det kommer på hemsidan. I november genomförs Nostalgiafton som dessutom planeras som extra möte inför beslut om namnändringen. Även här kommer mer info på nätet.

Slutligen önskar jag alla en fin och avkopplande sommar!

Göran Algernon

Ordf/FljC Veteranflottiljen