Några av Veteranflottiljens olika fartyg live (inte alla fartyg tyvärr..)