MTB i vinterförvar

T46 gör sig redo för slipen. 11/11-17 Foto Göran Algernon

T46 ovanför vattnet. 11/11-17 Foto Göran Algernon

T46 snart uppe på land. 11/11-17 Foto Göran Algernon

T26 gör sig beredd för torrsättning 11/11-17 Foto Göran Algernon

Mörkret lägger sig över T26. 11/11-17 Foto Göran Algernon

Vilande MTB i dagsljus. 13/11-17 Foto C-G Wahlin

Vintertäckningen på väg på T 26. 25/11-17. Foto Bengt Neiglick

Slutavtappning och renblåsning av T46 vattenbärande system. 26/11-17 Foto Jörgen Karlsson

MTB i väntan på snö… 26/11-17 Foto Jörgen Karlsson