Inställt “Nostalgiafton”

NOSTALGIAFTON inställd i höst

Styrelsen har beslutat att inte genomföra Nostalgiafton i år!

De senaste två åren har intresset för denna tradition nedgått markant och antalet medlemmar, förutom styrelsen, som deltagit har varit endast ett fåtal.

Därför ställer vi in i år och avvaktar ett eventuellt ökat intresse till nästa år.

Göran Algernon

Ordf/FljC