Sensommarbrev från ordföranden

Ordförandens verksamhetsrapport

Hej alla!

Det har hittills varit en innehållsrik sjösäsong, så en liten rapport om verksamheten fram till nu är nog på sin plats.

Mycket jobb med fartygen ända fram mot och under sommaren. En del riktigt stora som T 46 helrenovering av BB huvudmotor och T 26 omfattande skrovarbeten.

För flottiljens del kom verksamheten igång i och med örlogsbesöket i Västerås andra helgen i juli. Det var i samband med det stora jippot ”Power meet” som Ystad, Spica och T 56 besökte Mälarstaden torsdag – söndag. Fantastisk mycket folk, gamla bilar och  Veteranflottiljen. Mängder med besökare ombord och dessutom uppvisningsturer under fredag, lördag och söndag.

Flygande Veteraner är numera baserade i Västerås med sin DC 3 Daisy, så hugade besättningsmedlemmar kunde få en fantastisk flygupplevelse över staden och Veteramflottiljen i hamnen.

M 20 har genomfört en fantastisk jubileumsresa (M 20, 75 år) runt östra, södra och västra Sverige under tiden slutet juni till mitten augusti. Återresa genom Göta Kanal. Ett stort antalhamnar besöktes i såväl Sverige som Danmark och Norge. Mycket positiv uppmärksamhet. Se mer på M 20 hemsida.

T 38 i Karlskrona har följt sina ”rutiner” och bl.a. deltagit i Östersjöfestivalen i Karlshamn och Marinens dag i Karlskrona. Marinens dag kombinerades med den årliga medlemsdagen. Se här T 38 hemsida för mer information.

Den planerade långresan med tre Mtb i början av augusti genomfördes med bara ett fartyg, nämligen T 56. Detta på grund av att fortsatta arbeten med både T 26 och T 46 inte hann bli klara. T 56 besökte Stockholms norra skärgård som Söderarm, Grisslehamn, Öregrund, Lidö och Finnhamn. Mycket lyckat och med många besökare.

Stockholms Örlogsdagar genomfördes för andra gången 19-21 augusti vid Vasamuseet. Mycket välorganiserat från Sjöhistoriska Museets (SMM) sida. Veteranflottiljen deltog med Sprängaren, Moses, M 20, T 46, T 56, Spica, Jägaren (på väg in i flottiljen), Ystad samt Nordanö. Strålande väder och publikrekord igen! Över 2500 besökare på Vasapiren på lördagen.

Nästa begivenhet var en stor gästkörning från Skeppsbron till Vaxholm. Där var Veteranflottiljen engagerad med T 56, Spica och Ystad. Dessutom deltog 16 Ribbåtar! Kolonnkörning mot St Höggarn då T 56 genomförde lite högfartsuppvisningar. Därefter in på Askrikefjärden och rundgir. Veteranflottiljens fartyg på linje med stävarna mot Granholmen och Ribbåtarna akter om. Samtidig ” burn out”-start, från 0 till 40 knop och sedan på kolonn in till Vaxholm. Mycket uppskattat och häftigt.

Under vecka 35 genomfördes en samövning med Amf 1. Veteranflottiljens fartyg genomförde målgång i samband med Amf 1 slutövning. Två dagar under vilka Spica och Ystad agerade fiende enligt övningsledningens direktiv. Väl genomfört av Spica och Ystad och Amf 1 övningsledning mycket nöjd med insatsen.

Så slutligen då EDIP (En Dag I Paradiset) förra lördagen. Som vanligt strålande väder och nytt publikrekord. C:a 600 besökare på Gålöbasen. Tyvärr deltog inte tre planerade fartyg,nämligen M 20, T 26 och T 46 pga haverier. Så T56, Spica och Ystad fick köra desto mer. 6-7 turer per fartyg blev det och helt utan tekniska problem. Även Jägaren deltog och hade ordnat med kaffeservering ombord. Ett bra sätt att presentera flottiljens blivande fartygsmedlem.

Samtidigt som EDIP pågick var det Marinens dag på Berga med 4. Sjöstridsflj och Amf 1 där även Marinchefen närvarade. Veteranflottiljen passade naturligtvis på att defilera förbi publikhavet vid Berga. T 56, Spica, Jägaren, Ystad, Nordanö, Triton och inhyrd stridsbåt E på kolonn i låg fart och vid Bergapiren samtidig gir babord och full fart mot Alvsta Långholm. Mycket uppskattat av publiken.

Under EDIP visades som vanligt upp en hel del mycket fina veteranbilar. Även ett gäng modellbåtsbyggare passade på att visa upp sina klenoder. Sjöräddningssällskapet gästade oss med en av sina modernaste kryssare, så det fanns en hel del att titta på i väntan på åktur. Dessutom är nu vår museilokal ”Intensiven” ytterligare iordningställd och kunde ta emot besökare. Veterangrillen gick för högtryck och det var stundtals lång kö av hungriga gäster, men alla blev nog mätta till slut.

Ett stort tack till de ansvariga för EDIP och till alla funktionärer som hjälpte till så att allt flöt på från grind, parkering, biljettförsäljning, visningar, pryl- och klädförsäljning till de idoga grillarna och fikafixarna på Jägaren. Och tack till fartyg och besättningar som med egna personliga insatser gör detta möjligt. Säsongen är långtifrån slut ännu! Det återstår ett antal fartygsvisa körningar och eventuellt ytterligare samövning med Amf 1. Dessutom deltar Veteranflottiljen vid minnesdagen av Jagarkatastrofen vid Märsgarn den 17 september.

Det här är en liten lägesrapport om vår verksamhet fram till mitten september, och jag återkommer under hösten med ett nytt brev. Vi har ju en viktig fråga att behandla under Nostalgiafton/Extra möte 17/11. Frågan om Vedettbåten V 150 Jägarens upptagande i Veteranflottiljen.

GMYGöran Algernon

FljC/Ordf