Höstbrev från ordföranden

Höstbrev från Ordföranden

Säsongen 2016 börjar närma sig slutet och fartygen med besättningar får lite välbehövlig vila. Dock inte förrän jobbet med ”vinterställning” är klart. Även övriga verksamheter som ekipaget och ”gnistarna” kan börja varva ner.

Det har fram till medio september varit ett intensivt och mycket händelserikt år som jag beskrev i det förra brevet. Dock har det även efter det varit en hel del verksamhet. Vi har bla ännu en gång samövat med Amf 1 med både Spica och Ystad till alla parters belåtenhet.

T 46 som ju helrenoverat babords huvudmotor har haft en hel del problem med att få maskinerna att fungera klockrent. Efter några provturer, mera maskinjobb, och en reparation i botten dessutom, går hon nu som en klocka. Vilken fantastisk kompetens vi har i flottiljen! Avslutande tur genomfördes så sent som 5/11 med lunch på Utö. Den 6/11 kunde därefter torrsättning ske. Det gällde även T 56 som inte kunnat torrsätta tidigare pga extremt lågt vatten. Gick helt enkelt inte att komma in på slipvagnen när vattenståndet var 45 cm under normalvatten. T 26 har varit torrsatt i år pga omfattande underhållsarbeten, så vi ser fram mot att nästa år få höra Isottornas vrål genom direktutblåsen.

Förra onsdagen genomfördes Nostalgiafton på Segelkronan. Det var det 20 året efter att Bosse Furén kom på idén. Nostalgiafton kombinerades denna gång med ett extra möte för föreningen. Det var två frågor som skulle avgöras. Dels, en första gång, frågan om namnändring för föreningen för att bättre spegla verksamheten. En förkortning till enbart ”Veteranflottiljen” och att alltså efterleden ”Föreningen Mtb-veteraner” skulle tas bort. Stämman beslutade så och frågan tas upp en andra gång på kommande årsmöte. Dels frågan om Vedettbåten V 150 Jägaren skulle beviljas anslutning till flottiljen. Även det godkände stämman, så välkommen Jägaren till Veteranflottiljen.

För närvarande är alltså samtliga Mtb på torra land och täckning pågår på Gålö. Här är vi på ”huvudbasen Gålö” lätt avundsjuka på T 38 i Karlskrona som vilar så fint i en egen Mtbhall. Spica och Jägaren befinner sig på Muskö, där i Spicas fall bla en gasturbin skall bytas ut. Ekipaget var naturligtvis behjälpligt vid bogseringen dit. För Jägaren genomförs besiktning av olika delar och förberedelse för klassning samt underhåll.

Som alla vet har vi ju ett fint radiomuseum på Gålö som drivs av Torpedbåtsgnistarna. Den verksamheten är ju inte lika synlig som våra fartygs verksamhet. Därför tänkte jag här bifoga en liten verksamhetsrapport från ”gnistarna”:

Under året har vi bl.a lagat golvet i museet, lagat den stora sprickan mellan golv och vägg och målat i utställningshallen. Vi har bytt några armaturer som var fuktskadade av vattenläckage i taket och bytt några till LED-lampor för bättre ekonomi.

Vi har ställt i ordning ytterligare ett antal telefoner, en telefonväxel och en gammal telegrafiövningsmaskin som vi ställt upp i ett nyanskaffat skåp i utställningshallen tillsammans med en del renoverad radiomateriel.

Vi har satt upp gardiner och fortsatt renoveringen av den större utställningshallen.

Vi har också tagit ner antennerna som kunde hindra vid avverkningen av skog kring museilängan. När allt är klart ska vi sätta upp nya och renoverade antenner för att få igång radiomaterielen igen.

På EDIP hade vi museet bemannat hela dagen och vi visade materielen och demonstrerade hur vi körde radio på kortvåg med maritim radiomateriel med flera motstationer i utlandet, bla i Ryssland. Vi hade runt 150 besökare, de flesta mycket kunniga och intresserade av det vi hade att visa.

Vi höll också med bärbar radioutrustning för parkeringsvakter och annan personal på området.

Vi har hjälpt till med reservdelar och radiokompetens på främst Spica och Ystad och bl.a bytt ut en antennanpassare som var felaktig.

Vi har under året moderniserat föreningens hemsida rejält och presenterar de olika radioapparaterna i museet detaljerat med bilder och text. Vi har också gjort kopplingen mellan flottiljen och radiomuseet tydligare genom att presentera varje fartyg kort och ha länkar till deras resp hemsida och till flottiljens hemsida.

Härnäst kommer vi att påbörja arbetet med att dokumentera de olika radioapparaterna innan de personer som var med på den tiden hinner försvinna.

Inför nästa år undersöker vi möjligheten att bygga en kopia av radiohytten i Spica i anslutning till museet. Hytten ska ha fullt fungerande radioutrustning för att ge besökare möjlighet att se hur trångt det var och kunna visa hur de olika apparaterna fungerar ombord. Förhoppningsvis har vi det mesta av utrustningen och vi försöker få fram det som saknas.

Det var en sammanfattning av det vi hittills pysslat med under året.”

Som ni ser jobbas det en hel del med vitt skilda saker och engagemanget är fantastiskt tycker jag.

Gålöbasen, förutsättningen för vår verksamhet, har utvecklats vidare under ledning av C Gålö. Vi har nu en fullt fungerande utställningshall med spännande föremål att studera. Våra förråd blir bättre och bättre med benäget bistånd från FortV. Markytorna rensas och en plan finns för vidare utveckling. Nu kan vi med gott samvete börja ta emot fler besökare och visa våra skatter.

Nu ser vi fram mot ett nytt år, 2017, med fartyg och verksamheter i fint skick och lika entusiastisk och glad personal som tidigare.

2017 – ja!! Ett riktigt jubileumsår blir det. Sprängaren 100 år, T 26 75 år. T 38 65 år. T 46 60 år. T 56 60 år. Jägaren 45 år och Föreningen 30 år. Vad sägs om det??

Vi kommer bilda en arbetsgrupp som tar tag i Jubileumsfrågan och ser med spänning fram mot vad de kommer att föreslå.

Så – ett stort tack till alla som gör det möjligt för oss att vidmakthålla våra museala klenoder. Vår verksamhet är världsunik och Veteranflottiljen är nog numera Sveriges största fartygsflottilj.

Det är mycket hedrande att få vara ordförande/flottiljchef för Veteranflottiljen.

Nu önskar jag alla ett gott slut på 2016 och ett gott nytt spännande 2017.

Göran Algernon

ho%cc%88stbrev-fra%cc%8an-ordfo%cc%88randen-2016

ho%cc%88stbrev-fra%cc%8an-ordfo%cc%88randen-2016