Förr i tiden (historiska tidsdokument)

T27 på land 1946.
(Ur Sveriges Flotta 9-10 1966) (Danne S samling)

Besök i Hälsingborg. T42, 44, 46, 49. Ulvön, Blidö, Skaftö, Gillöga, Svartlöga och Rödlöga. (Från Leif Hanssons saml)

T46 och T49 besöker Oskarshamn. Årtal ? (Från Leif Hansosn saml)

Omslag till “Vår Marin 1966” (Danne S samling)

Vår Marin 1966. sid 40. “Den moderna motortorpedbåten är våra dagars motsvarighet till de ångdrivna torpedbåtar som fanns i de flesta mariner fram till första världskriget” (Danne S samling)

Vår Marin 1966. sid 41 (Danne S samling)

Vår Marin 1966. sid 42 (Danne S samling)

Vår Marin 1966. sid 43 (Danne S samling)

Vår Marin 1966. sid 44 (Danne S samling)

Sveriges Flotta Nr 12 1973. En vacker formation (Danne S samling)

 

Spica pryder omslaget till Sveriges Flotta nr 5 1966 (Danne S samling)

Kamewa-reklam. Spica. Sveriges Flotta nr 5 1966 (Danne S samling)