Föreningsfrukost

I dag 13/11 bjöd Haninge kommun enligt rutin in till föreningsmöte. Deltagare är representanter för den politiska ledningen, tjänstemän och förstås representanter för de föreningar som är aktiva i kommunen. Mötet började som vanligt med kaffe, fralla och mingel. Övrigt på agendan var:

– Aktuellt i kommunen presenterades av Raymond Svensson. Bl.a. fick vi veta att Kultur- och Fritidsnämndens (KOFN) budget är klar.

– Nya kulturskolan och Föreningslivet. Johan Svensk, ordf. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, presenterade arbetet med ett “Navigatorprogram” – Ungdomar som varken finns i skola, arbete eller är arbetssökande skall via utbildningsinsatser hjälpas och motiveras. Här kan möjligen Veteranflottiljen göra punktinsatser och på så sätt locka en eller annan yngre förmåga till vår verksamhet. Det flaggades för möjlighet till EU-pengar. Dagens kulturskola handlar mest om musik, dans, att måla tavlor. Kultur är så mycket annat. Örlogsmarin kultur t.ex. Johan Svensk var helt okunnig om att Haninge är Kungl. Flottans födelseplats. Gustav Vasas Lübska skepp anlände till Aelesnap 1522, 136 år innan Blekinge blev svenskt. Att Gålöbasen och Veteranflottiljens verksamhet av Statens Maritima Museer klassats som varande av nationellt kulturhistoriskt intresse var likaledes fullständigt obekant för närvarande ur kommunledningen.

– Raymond Svensson gjorde ett tappert försök att beskriva kommunens politiska läge som stabilt. Det är nog bara representanter för den nyvalda ledningen S+C+MP med 27 av 61 mandat som kan se någon stabilitet i detta.

– Under “Ordet är fritt” passade jag på att berätta att Veteranflottiljen med tillstånd av Amf1 kommer att hålla Gålöbasen öppen för allmänheten vissa lör- och söndagar från vårkanten 2015. Att EDIP arrangeras 12/9 2015 och är öppet för allmänheten intresserade många. Det faktum att “Sveriges bäste hamburgervändare” Carlo Taccola även nästa år ställer upp och driver “Veterangrillen” applåderades. Uppmaningen att hålla ett öga på SVT1 27/12 – 2/1 för att då kunna njuta av ett drygt 40 min långt program om Veteranflottiljens fartyg T121 Spica togs emot med intresse

– Föreningarna kommer att beredas möjlighet till separata möten med KOFN för att dryfta frågor närmast hjärtat

– Utbildning för föreningsrepresentanter i hur att hantera bidragsansökningar via nätet kommer att genomföras

Lennart Törnberg