Kontakt

Allmänna frågor:
Epost: info@veteranflottiljen.se
Veteranflottiljen
Box 16401
103 27 STOCKHOLM
Postgiro: 14 84 01 – 3
Swish: 1232324960
Org.nr: 815601-0749Ordförande
Göran Algernon
Epost: ordforande@veteranflottiljen.se
Tel: 070 – 654 07 73

Sekreterare/medlemsfrågor
Claes Ernow
Epost: sekreterare@veteranflottiljen.se
Tel: 070 – 660 54 15

Kassör
Mikael la Fleur
Epost: kassor@veteranflottiljen.se
Tel: 070 – 548 31 95

Ansvarig utgivare
Göran Algernon