Nyhetsarkiv

RSS feed for this section

Sommar; semester och MTB på land

Nyhet skapad den 16 juli 2014

Sommaren har äntligen kommit till Gålö. Dessvärre finner vi två MTB på slipen. T26:s nybyggda slipvagn (med T26 fortfarande på …) väntar på montage av sina nya/renoverade hjulaxlar. T26 genomgår dessutom fortlöpande underhåll och konvertering av avgasutsläpp, mm. T56 tappade centerns propeller vid senaste körningen och torrsattes för åtgärd. Ny propeller monterad – väntar nu […]

Årsmötesprotokollet publicerat

Nyhet skapad den 26 maj 2014

Veteranflottiljen Föreningen MTB-veteraner genomförde sitt årsmöte den 25 mars 2014 på Kastellet. Efter årsmötet följde traditionsenligt middag ombord på Segelkronan. Vänligen se årsmötesprotokollet för detaljerad redogörelse. Du hittar detta under “Föreningen” –> “Årsmötesdokument” –> “Årsmöte 2014”.

Medlemsregistret rensas

Nyhet skapad den 25 maj 2014

Nu rensar vi vårt medlemsregister på de medlemmar som inte betalt medlemsavgiften för 2013/2014. Har du fått en påminnelse att betala medlemsavgiften för 2014 men inte gjort detta ännu är det nu dags att betala. För de som köpt ett 12 månaders medlemskap on-line i vår Skeppsbutik under senare delen av 2013 och ännu inte […]