Archive by Author

En Dag i Paradiset (alias EDiP)

Inlägg av den 11 september 2018

EDIP Vill så här ett par dagar efter rikta ett stort tack till alla som bidrog till att EDIP blev en succé! Vi hade 558 besökare plus ett 30 tal i gästande fartyg! Dessutom våra egna besättningar och funktionärer. Så Gålö invaderades av närmare 700 personer under EDIP. Vi körde med 8 fartyg! T 26, […]

Lördagen den 8:e september är det dags – EDiP (En Dag i Paradiset)

Inlägg av den 2 juli 2018

En Dag i Paradiset (EDIP) på Gålöbasen lördagen den 8:e september 2018 kl. 08.30 –  15.30 Det är dags att boka in 2018 års höjdpunkt i kalendern. En Dag I Paradiset på Gålöbasen går av stapeln den 8:e september! Såväl Veteranflottiljens medlemmar som allmänheten välkomnas. Vägbeskrivning: Från väg 73 tar du av mot Dalarö. Efter ca 10 km, […]

Årsmöte 2018

Inlägg av den 18 februari 2018

Välkommen till årsmötet den 14/3 2018 på Kastellet med efterföljande middag på Segelkronan. Mötet startar på Kastellet kl 18:00 och fortsätter 19:00 på Segelkronan Se separat utskickad kallelse eller under “Nyheter” på medlemssidorna för program och detaljer för deltagande.

Inställt “Nostalgiafton”

Inlägg av den 8 oktober 2017

NOSTALGIAFTON inställd i höst Styrelsen har beslutat att inte genomföra Nostalgiafton i år! De senaste två åren har intresset för denna tradition nedgått markant och antalet medlemmar, förutom styrelsen, som deltagit har varit endast ett fåtal. Därför ställer vi in i år och avvaktar ett eventuellt ökat intresse till nästa år. Göran Algernon Ordf/FljC

Tack för försvarsmaktsövning Aurora

Inlägg av den 28 september 2017

Försvarsmaktsövning AURORA -17   Igår em avslutade Veteranflottiljen sitt deltagande i AURORA 17 och förtöjde åter basen Gålö. Vi har agerat B-sida (fiende) åt Amfibieförbanden sedan lö 23/9 och till o med on 27/9. Deltagande fartyg har varit T 26, T 56, Spica, Nordanö o StrB 127. För Vetflj har det varit en mycket givande […]

Från ordföranden: Tack för En Dag I Paradiset och lite om AURORA

Inlägg av den 20 september 2017

Tack för En Dag I Paradiset och lite om AURORA Ett stort tack till er alla som ställde upp och gjorde årets EDIP till en framgång! Fartyg, radiomuseet, besättningar, funktionärer och särskilt EDIP-amiralerna! Mycket medgång, men även en del motgång som vanligt. En hel del efterarbeten och reparationer väntar nu. Men vi visade upp våra […]

Boka dagen den 9:e september. En Dag i Paradiset på Gålö

Inlägg av den 4 augusti 2017

En Dag i Paradiset (EDIP) på Gålöbasen 9 september 2017 kl. 08.30 –  15.30 Det är dags att boka in 2017 års höjdpunkt i kalendern. En Dag I Paradiset på Gålöbasen går av stapeln den 9:e september! Såväl Veteranflottiljens medlemmar som allmänheten välkomnas. Vägbeskrivning: Från väg 73 tar du av mot Dalarö. Efter ca 10 km, vid Gålö […]

Sommarbrev från ordföranden

Inlägg av den 4 juli 2017

Nu är sommaren här! Gotlandruntseglingen pågår och i Vetflj har det varit och är mycket verksamhet. När det gäller fartygen kan jag nämna att Ystad har genomfört ett ”Flottbesök” i Kiel som får anses mycket lyckat. Ystad ligger nu i Karlskrona, men påbörjar återbasering Gålö med olika ”mellanlandningar” 8/7. T 56, Nordanö och Stridsbåt 127 […]

Vårbrev från ordföranden

Inlägg av den 15 maj 2017

Nu är det enligt almanackan vår, men hur ser verkligheten ut egentligen? Snö och vintertemperatur in i maj månad. Men – i Vetflj har det kämpats på med våra fartyg under vintern och den så kallade våren. Säsongen 2017 är snart igång, men några fartyg har tjuvstartat i och med att såväl Jägaren som Spica […]

Boka kvällen den 16/3

Inlägg av den 11 januari 2017

Den 16/3 kommer vårt årsmöte att avhållas. Mötet startar kl 18:00 på Kastellet och fortsätter därefter med en trevlig middag på Segelkronan. Boka redan nu av tiden så att inget annat kommer i vägen. På mötet skall vi slutgiltigt bland annat fatta beslut om den föreslagna namnändringen till “Veteranflottiljen” samt att vi fått en ytterligare […]