Årsmöte 2018

Välkommen till årsmötet den 14/3 2018 på Kastellet med efterföljande middag på Segelkronan.

Mötet startar på Kastellet kl 18:00 och fortsätter 19:00 på Segelkronan

Se separat utskickad kallelse eller under “Nyheter” på medlemssidorna för program och detaljer för deltagande.