Föreningen

startsidan_forening
Detta är föreningens hemsida, eller Portal – en ingång för intresserade av gamla marina fartyg.

Den ursprungliga föreningen bildades av några entusiaster 1987. Föreningen har idag strax över 500 medlemmar med bl.a. H.M. Konungen som hedersmedlem.

I föreningen ingår följande fartyg:

 • T26, byggd 1942, tjänstgjort 1942-1957, K-märkt 2005.
 • T38, byggd 1951, tjänstgjorde 1952 – 1956.
 • T46, byggd 1957, tjänstgjorde 1957 – 1975, K-märkt 2009.
 • T56, byggd 1957, tjänstgjorde 1957 – 1973, K-märkt 2006.
 • T121, Spica byggd 1966, tjänstgjorde 1966 – 1989, K-märkt 2005.
 • R136, Västervik 1975, tjänstgjorde 1975 – 1997.
 • R142 Ystad, byggd 1976, tjänstgjorde 1976 – 2005.
 • M20, byggd 1941, tjänstgjorde 1941 – 2005.
 • Sprängaren, byggd 1917, tjänstgjorde 1918 – 1964.
 • M/Y Triton, byggd 1950.
 • Moses, byggd 1942,
 • Smyge (endast föreningen för närvarande)

Mtb sista år i Kustflottan var 1975 (sista krigsförbandsövning 1978).

Läs och se mer av fartygen under rubriken “Fartygen” här ovanför. Mycket nöje!