Gå direkt till vår evenemangsbokning. Köp dina biljetter on-line här:

A Jack-of-all-trades WordPress theme.

Lite grann från ovan

Lite grann från ovan   Lite grann från ovan Söndagen den 14/6 erbjuds en unik möjlighet att se Gålöbasen från luften. Och att göra det med stil! Vi erbjuder då den intresserade Veteranflottiljmedlemmen att flyga med Flygande Veteraners DC3:a Daisy från 1943. Flyguren startar i Västerås, dit var och en tar sig för egen maskin. […]

Försvarsmakten levererar terrängkran till Gålö

Nu har Veteranflottiljens fordonspark på Gålö utökats med en kraftigt dimensionerad terrängkran. Först ämnad att ersätta vår gamla vinschbil i norra hamnen. Att sjösätta och torrsätta våra MTB. Den kommer säkert även att passa till andra uppgifter inom flottiljen.

MOTORTORPEDBÅTEN T38 MEDLEMSBLAD

T38 Vänner följer Veteranflottiljen. Ordförande Jan Hagberg förklarar. Detta är det sista medlemsbladet i pappersform. I fortsättningen kommer alla medlemmar att kunna logga in på medlemssidorna på hemsidan, www.t38.se, för att ta del av aktuell medlemsinformation. På medlemssidorna kommer också en alltid aktuell medlemsförteckning att läggas ut. Viss information kommer även att spridas direkt med […]

Ordföranden till alla medlemmar …

Bäste medlem! Väl medveten om att informationen från styrelsen och annan information än den som återfinns på föreningens hemsida, Försvarsmaktens blogg och Facebook inte når alla er medlemmar vill jag i detta brev försöka beskriva året som gått. Året 2014 har varit minst lika intensivt som tidigare år. Trots problem med de olika fartygen har […]