Gå direkt till vår evenemangsbokning. Köp dina biljetter on-line här:

A Jack-of-all-trades WordPress theme.

Försvarsmakten levererar terrängkran till Gålö

Nu har Veteranflottiljens fordonspark på Gålö utökats med en kraftigt dimensionerad terrängkran. Först ämnad att ersätta vår gamla vinschbil i norra hamnen. Att sjösätta och torrsätta våra MTB. Den kommer säkert även att passa till andra uppgifter inom flottiljen.

MOTORTORPEDBÅTEN T38 MEDLEMSBLAD

T38 Vänner följer Veteranflottiljen. Ordförande Jan Hagberg förklarar. Detta är det sista medlemsbladet i pappersform. I fortsättningen kommer alla medlemmar att kunna logga in på medlemssidorna på hemsidan, www.t38.se, för att ta del av aktuell medlemsinformation. På medlemssidorna kommer också en alltid aktuell medlemsförteckning att läggas ut. Viss information kommer även att spridas direkt med […]

Sommarbrev från Ordföranden 2015

  Äntligen är sommaren här och den sjögående verksamheten har satt igång. Jag tänkte orientera lite om vad som sig tilldragit haver inom flottiljen. Under vintern och våren har det jobbats på våra fartyg med de olika förutsättningarna som finns. I Karlskrona ligger T 38 så fint inbäddad inomhus i Mtb-hallen, men R136 Västervik ligger […]