Gå direkt till vår evenemangsbokning. Köp dina biljetter on-line här:

MOTORTORPEDBÅTEN T38 MEDLEMSBLAD

T38 Vänner följer Veteranflottiljen. Ordförande Jan Hagberg förklarar. Detta är det sista medlemsbladet i pappersform. I fortsättningen kommer alla medlemmar att kunna logga in på medlemssidorna på hemsidan, www.t38.se, för att ta del av aktuell medlemsinformation. På medlemssidorna kommer också en alltid aktuell medlemsförteckning att läggas ut. Viss information kommer även att spridas direkt med […]

Kallelse till årsmöte i Veteranflottiljen Föreningen MTB-veteraner

Årsmöte 2015 I år håller vi årsmöte ombord MS Segelkronan (OBS EJ KASTELLET) den 24 mars 2015 med start kl 18:00. Årsmötet följs traditionsenligt av middag ombord MS Segelkronan till sent … Anmälan till årsmötet (gratis) och betalning för middag (välj “kött” eller “fisk”) 250 kr per kuvert (obs! inkluderar ej starkvaror) on-line senast 16 mars 2015. Klicka […]

Ordföranden till alla medlemmar …

Bäste medlem! Väl medveten om att informationen från styrelsen och annan information än den som återfinns på föreningens hemsida, Försvarsmaktens blogg och Facebook inte når alla er medlemmar vill jag i detta brev försöka beskriva året som gått. Året 2014 har varit minst lika intensivt som tidigare år. Trots problem med de olika fartygen har […]